Dự án vincom shophouse uông bí   đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và tỷ lệ 1/500 Đây là dự án mang tính chiến lược của thành phố Cần Thơ, được kỳ vọng rất lớn vào việc góp phần thay đổi bộ mặt đô thị của thành phố. Hạ tầng dân cư, kết nối với hạ tầng khu vực. Nội dung bài viết đầu tư với tiêu chuẩn chất lượng.